E-postmeddelanden om meddelanden i karantän

Som standard så skickar Proofpoint Essentials ut e-postmeddelanden om det ligger meddelanden i karantän i deras system. Meddelandena innehåller information om avsändare, ärenderad och ger ett antal olika alternativ för åtgärd. Om det inte finns några nya meddelanden i...

Justera filtreringen i Proofpoint Essentials

Om du upplever att du behöver justera filtreringen, loggar du in i Proofpoint på följande adress: eu1.proofpointessentials.com, klicka sedan på rubriken Spam Settings. Spam Sensitivity Denna ställer hur känsligt filtret ska vara, ju lägre nummer desto känsligare...

Rapportera ett meddelande som SPAM

Om du har fått ett e-postmeddelande som du vill flagga som skräppost kan du göra på följande sätt. Börja med att logga in på Proofpoint på följande adress: eu1.proofpointessentials.com Klicka på Log Search i menyn. Fyll i formuläret för att anpassa sökningen, välj...

    Icon