Hem 9 Proofpoint 9 Justera filtreringen i Proofpoint Essentials

Justera filtreringen i Proofpoint Essentials

Om du upplever att du behöver justera filtreringen, loggar du in i Proofpoint på följande adress: eu1.proofpointessentials.com, klicka sedan på rubriken Spam Settings.

Spam Sensitivity

Denna ställer hur känsligt filtret ska vara, ju lägre nummer desto känsligare filter och mer e-post kommer att flaggas som SPAM. Standard och rekommenderat värde är 7.

Quarantine bulk email

Bulk email avser t.ex. nyhetsbrev. Vill du att även nyhetsbrev ska flaggas som SPAM, ändra denna till Yes.

Spam stamp & forward

Här väljer du hur filtret ska agera på skräppost den hittar. Alternativen är:

No, det betyder att all misstänkt skräppost läggs i karantän och sen kommer med i sammanfattningen som skickas ut.

Partitial, här kommer filtret lägga skräppost den är helt säker på i karantän och sånt den är lite mer osäker på kommer att skickas ut till brevlådan men flaggas med extra text i ärenderaden.

Yes, all skräppost systemet hittar kommer att skickas vidare till mottagaren, med anpassad ärenderad.

Spam stamp & forward subject tag

Denna text läggs till på meddelanden som skickas vidare från Proofpoint till mottagaren om alternativen Partitial eller Yes är valda under Spam stamp & forward.

Include an easy-spam-reporting disclaimer in passed email

Om man sätter denna till Yes kommer alla inkommande e-postmeddelanden få en rad längst ned med en länk för att snabbt rapportera meddelandet som skräppost.

Vi rekommenderar dock att man lämnar denna på No då denna rad kommer ligga kvar om du svarar på meddelandet och då kan mottagaren råka justera ditt filter.

Hjälpte det här svaret?
JaNej

    Icon